Flek

Flek

Flek, pejsek, věk 4-6 měsíců, bude menšího vzrůstu.