Budeme velmi rádi, když nás podpoříte.

Podpořit nás můžete:

  • finančním darem zaslaným na transparentní účet: 2500402566/2010. Můžeme Vám vystavit také darovací potvrzení, můžete si tak darované peníze odečíst z daňového základu, pokud je darovaná částka za rok minimálně 1000Kč, vrátí vám stát 15% z darované částky zpět.
  • materiálním darem. Můžete nám pro zvířátka darovat granule, piškoty, pamlsky, vitamíny, deky, obojky, vodítka, oblečky, pelíšky, hračky, klece, přepravky, staré lékárničky atd.

Podrobnější informace o darech

  • PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY (včetně zaměstnanců) - (podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15% ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.
 
  • PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY - (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.
 
 
Podrobnější informace naleznete v Zákoně o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.