Dočasná péče

Protože nevlastníme žádný útulek ani depozitum, tak zvířata umisťujeme u našich členů nebo u dobrovolníků v tzv. dočasných domovech.


Co obnáší dočasná péče:

 • Pokud máte u sebe doma kousek místa pro zvíře v nouzi, napište nám a domluvíme se.
 • Nebojte se, respektujeme Vaše podmínky a snažíme se Vám vyhovět.  Přizpůsobíme se Vašim možnostem.
 • Naše dočaskáře plně podporujeme a se vším jim poradíme.
 • Když se objeví nové zvíře v nouzi, tak Vám první zavoláme, domluvíme se, zda můžete aktuálně pomoci a teprve poté Vám zvíře přivezeme domů.
 • Hradíme veškeré veterinární výdaje a pokud budete chtít, uhradíme i náklady na krmení.  Šampony,  ani podobné potřeby nehradíme.
 • Zapůjčíme Vám potřeby pro zvíře (obojky, vodítka..), které nám po ukončení dočasné péče vrátíte.
 • Zvíře budeme inzerovat a hledat mu domov.

 

Co je nutné předem zvážit:

 • Prosíme, uvědomte si, že dočasná péče trvá do doby, než zvíře najde trvalý domov. Někdy to může trvat pár dní, jindy třeba i pár týdnů či měsíců. Zvažte vaše možnosti,  pro zvíře nejsou neustálé změny vhodné.
 • Ve většině případů zvíře nemá hygienické návyky. Často také štěká. Vždy zvíře potřebuje nějaký čas a dostatek trpělivosti.
 • Zvíře bude u Vás doma, budeme s Vámi neustále v kontaktu, budeme Vám radit a podporovat Vás, ale největší práce, a to je každodenní péče o zvíře, zůstane na Vás.
 • Někdy jsou pejsci nesocializovaní a bojí se lidí. Chce to dát jim hodně času a trpělivosti, než Vám začnou důvěřovat.

 

Podmínky dočasné péče:

 • Při předání zvířete k Vám do dočasné péče se sepíše smlouva o dočasné péči, kde jsou tyto body:
 • Dočasný majitel musí být starší 18-ti let.
 • Občanské sdružení si vyhrazuje veškerá práva na zvíře a manipulaci s ním.
 • Dočasný majitel se zavazuje, že zvířeti bude poskytovat odpovídající péči, bude ho pravidelně napájet a krmit, bude se o něj řádně starat, nezpůsobí mu žádné příkoří ani bolest, ani zvíře neopustí s úmyslem se jej zbavit.
 • Zvíře mimo ohrazený prostor musí být na vodítku.
 • Zvíře se nesmí bez vědomí občanského sdružení předat třetí osobě.
 • Zvíře nesmí být zapojeno do reprodukčního cyklu.
 • Pokud se dočasný majitel rozhodne ponechat si zvíře natrvalo, sepíše se nová smlouva (adopční) .
 • Dočasný majitel nemá nárok na proplacení nákladů na zvíře, které nejsou předem schváleny občanským sdružením.  (Toto se ovšem netýká případů, které přímo ohrožují život zvířete.)
 • Občanské sdružení si vyhrazuje právo na rozhodnutí o umístění zvířete do trvalé péče. Dočasný majitel nesmí zvíře svévolně adoptovat ani nabídnout k adopci bez vědomí občanského sdružení.
 • Jestliže dočasný majitel poruší jakýkoli bod smlouvy, má občanské sdružení právo zvíře ihned odebrat, ať už u dočasného majitele nebo jiné osoby, u které zvíře je.